STROPKOV.VERMEXSK.SK
Momentálne sme mimo prevádzky objednať si bude možné počas nasledujúcej otváracej doby